KWALITEIT VAN DE ZORG

Als fysiotherapeute vind ik kwaliteit van de zorg erg belangrijk. Om de kwaliteit te waarborgen ben ik aangesloten bij diverse instanties. Om mijn kennis actueel te houden en te vergroten volg ik regelmatig cursussen die ik belangrijk en interessant vind binnen mijn beroep.

Hieronder staan een aantal kwaliteitseisen uitgelegd.

KNGF en CKR

Ik sta ingeschreven bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). In het CKR zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.

Het KNGF voert een actief beleid om de kwaliteit constant te waarborgen. Fysiotherapeuten die voldoen aan specifieke kwaliteitseisen worden toegelaten tot het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het KNGF.

De eisen waaraan de fysiotherapeut moet voldoen om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister zijn o.a.:

  • Inschrijving in het BIG-register;
  • Deelname klachtenregeling;
  • Werken conform de richtlijnen van het KNGF (gewaarborgd door registratie in FysioRoadmap);
  • Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing;
  • Voldoende praktijkervaring hebben en onderhouden.

Big-registratie

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen het ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Fysiotherapie valt onder deze wetgeving en is een zogenaamd beroep met voorbehouden handelingen. Ik ben BIG-geregistreerd en voldoe aan de wettelijke eisen die er aan een fysiotherapeut en kwaliteit worden gesteld (bron: www.rijksoverheid.nl).

CQ-index

De CQ-index fysiotherapie wordt binnen Fysiotherapie Health & Fit gebruikt om de klanttevredenheid te onderzoeken. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren.

De CQ-index is bedoeld om de kwaliteit van zorg rondom fysiotherapeutische behandelen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst wordt gebruikt om binnen de fysiotherapiepraktijk in kaart te brengen op welke punten de patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Patiënten wordt gevraagd naar hun ervaring ten aanzien van informatie, bejegening, participatie en therapietrouw en ervaren van behandelkwaliteit. Ook wordt gevraagd naar een algemeen oordeel over de fysiotherapeut en naar een aantal achtergrondkenmerken van de patiënt.

AVG - nieuwe Europese privacywetgeving

Wij voldoen aan de vernieuwde AVG privacywetgeving. Bekijk onze voorwaarden hier.

Klachtenregeling

Ik hoor graag wanneer u aan- of opmerkingen heeft over de praktijkvoering. Maak hiervoor gebruik van het contactformulier.

Als er problemen zijn zal ik er alles aan doen om er samen uit te komen. Mochten we er niet samen uitkomen dan verwijs ik u naar de klachtenregeling en het tuchtrecht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) waar een ieder die werkzaam is als fysiotherapeut onder valt. Hoe u dan kunt handelen, kunt u lezen in de klachtenfolder van het KNGF. Deze kunt u bij uw fysiotherapeute opvragen.

Algemene voorwaarden

Wij hanteren in onze praktijk de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u hier.

Diensten