KLACHTENREGELING

Kwaliteit en aandacht voor u vind ik van Fysiotherapie Health &Fit erg belangrijk. Ik sta daarom ingeschreven in het BIG-register en in het kwaliteitsregister van het Keurmerk Fysiotherapie, een waarborg voor goede kwaliteit.

Ik doe er alles aan om de behandeling zo prettig en voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks toch klachten hebben over uw behandeling of over de praktijk dan hanteer ik een klachtenregeling. Het is dan goed om uw klacht bij mij kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de praktijk en voor andere patiƫnten.

Op mijn organisatie is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht, onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.

Fysiotherapie Health & Fit hanteert ten alle tijden eerst een interne klachtenregeling. Graag hoor ik wanneer u op- of aanmerkingen heeft over mij of over de praktijkvoering. Ik ga dan graag het gesprek met u aan en ik zal er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie voor u en andere cliƫnten te kunnen verbeteren.

Mochten we er niet samen uitkomen dan verwijs ik u naar de klachtenregeling en het tuchtrecht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) waar ik onder val. Hoe u dan kunt handelen, kunt u lezen in de klachtenfolder van het KNGF. Indien u deze wilt inzien kunt u hiernaar vragen bij uw fysiotherapeut.