FYSIOTHERAPIE

Als fysiotherapeute behandel ik u met als doel uw klachten te verminderen. Afhankelijk van uw situatie wordt u behandeld in de praktijk of aan huis (als u niet in staat bent om naar de behandellocatie te komen). Wanneer u nieuw in de praktijk komt zal de eerste afspraak twee keer een half uur duren:

  • In het eerste half uur wordt geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten te krijgen, door u vragen te stellen over de klacht waarvoor u behandeld wilt worden en door u te onderzoeken. Op basis daarvan kunnen we samen met u een behandelplan opstellen. Dit behandelplan is maatwerk. De basis voor het behandelplan wordt gevormd door vaste richtlijnen.
  • Het tweede half uur zal er gestart worden met het behandelen. De behandeling kan bestaan uit oefentherapie, massage of medical taping. Vaak vindt er een combinatie hiervan plaats. Daarnaast geef ik preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.

Centraal staat in deze praktijk dat de patiënt zelf actief meewerkt aan het herstel door uw oefeningen te blijven doen en de instructies te blijven volgen. Goede communicatie draagt bij aan uw herstel. Indien u goed aangeeft wat u voelt en uitleg vraagt wanneer u iets niet duidelijk is, kunnen we tot een optimaal resultaat komen.

Fysiotherapie helpt om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te krijgen en te houden. In de fysiotherapeutische benadering speelt de balans tussen belasting en belastbaarheid van een individu een centrale rol. 


Aanbod

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Algemene fysiotherapie
Medical Tape
Medische Fitness
Begeleiding na operaties en bij blessures
Sportmassage
Kwaliteit

FOR A HEALTHIER AND FITTER LIFE!

Tarieven

Met de volgende zorgverzekeraars is rechtstreeks een contract afgesloten:

  • Zilveren Kruis/Achmea/FBTO/De Friesland
  • ONVZ/Zorg en Zekerheid/ENO
  • Menzis/Anderzorg
  • CZ/Delta
  • VGZ
  • VRZ
  • Caresq

Wanneer u verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars wordt uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd mits u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor niet-chronische aandoeningen. De chronische aandoeningen worden door de basisverzekering altijd vergoed vanaf de 21ste behandeling. De polisvoorwaarden in de aanvullende verzekeringen zijn zeer verschillend. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden. U kunt uw polisvoorwaarden voor fysiotherapie zien op independer.

Mocht u geen aanvullende verzekering hebben afgesloten, dan wordt de factuur rechtstreeks naar u gestuurd. Deze kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar.

De volgende tarieven zijn van toepassing in het geval wanneer u niet verzekerd bent:

Reguliere zitting fysiotherapie € 30,00
Behandeling fysiotherapie aan huis € 42,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 30,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis € 42,50
Screening € 12,50
Intake en onderzoek na screening € 30,00
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 54,00
Eenmalig consult € 45,00
Telefonische zitting (per 15 minuten) € 15,00

De screening wordt alleen in rekening gebracht wanneer u geen verwijzing van de huisarts/specialist heeft.