ALGEMENE VOORWAARDEN

Kwaliteit
Uw fysiotherapeut van Fysiotherapie Health & Fit staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Wat vragen we van u?
Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen wordt het volgende van u gevraagd:

  • Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee;
  • Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar;
  • Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak dient minimaal 24 uur voor de behandeling te worden doorgegeven. Afspraken die niet of te laat afgezegd worden, zullen in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn voor eigen rekening en kunnen niet bij de zorgverzekeraar ingediend te worden;
  • U kunt plaatsnemen aan de tafel in de sportschool (bij binnenkomst links achter de balie). U wordt door mij persoonlijk opgehaald;
  • Ik probeer zoveel mogelijk op tijd te werken;
  • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer mij over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft uzelf en mij meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kan ik u nog beter helpen of begeleiden;
  • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen;
  • Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan even met uw behandelend fysiotherapeut. Zo kan ik u, indien nodig, een verslag meegeven over/van uw behandeling.

Patiëntenregistratie
Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Alleen uw fysiotherapeut heeft toegang tot deze gegevens. Daarnaast heb ik een geheimhoudingsplicht. Het privacyreglement ligt ter inzage op de praktijk. Hier kunt u naar vragen wanneer u dit wenst.

Vergoeding van behandelingen
Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij rechtstreeks. U ontvangt dan geen nota. Is dit niet het geval dan ontvangt u van ons een nota. Deze sturen wij naar u op en deze kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen wanneer u aanvullend verzekerd bent. Ook de behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.

In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

  • Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie krijgen maximaal 18 behandelingen per diagnosecode, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van de aanvullende verzekering van de ouders.
  • Chronische aandoeningen voorkomend op de, door de overheid vastgestelde, “Chronische lijst” worden vanaf de 21ste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, maar dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Wanneer u bijvoorbeeld voor 9 fysiotherapiebehandelingen een aanvullende verzekering heeft, betaalt u 11 behandelingen zelf. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut.